Statistisk årbok Årg. 132

Statistisk årbok 2013

Innhold

Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Under overskriften Alle utgaver av denne publikasjonen øverst til høyre kan du også finne pdf-versjoner av alle tidligere utgaver av boken, fra den første utgaven i 1880.

Gå til alle tabeller og figurer i Statistisk årbok 2013

Statistisk årbok ble nedlagt med 2013-utgaven.

Kontakt