Statistisk årbok Årg. 132

Statistisk årbok 2013

Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Under overskriften Alle utgaver av denne publikasjonen øverst til høyre kan du også finne pdf-versjoner av alle tidligere utgaver av boken, fra den første utgaven i 1880.

Gå til alle tabeller og figurer i Statistisk årbok 2013

Statistisk årbok ble nedlagt med 2013-utgaven.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 2013

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 132

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folketall

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8736-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8735-0

ISSN

1892-7548

Antall sider

399

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt