Notater 2020/01

Fysisk grensehandel

Nordmenns grensehandel

SSB har gjennomført en pilotundersøkelse for nordmenns fysiske grensehandel.

SSB publiserer kvartalsvis statistikk for grensehandel. Statistikken dekker nordmenns fysiske handel i utlandet på reiser uten overnatting og publiseres med totalt handlebeløp. For å få mer informasjon om nordmenns handlevaner over grensen, har det blitt utarbeidet en pilotundersøkelse for å utvide statistikken for grensehandel. Piloten dekker i tillegg til det totale handlebeløpet, en inndeling av grensehandelen på varekategorier.

Datainnsamlingen i pilotundersøkelsen har blitt utført med en webassistert spørreundersøkelse, CAWI, fremfor telefonassistert undersøkelse CATI som benyttes for datainnsamling ved kvartalsundersøkelsen.

Hovedfunnene fra pilotundersøkelsen antyder at nordmenns grensehandel er noe høyere enn tidligere estimert. Estimert handlebeløp på grensehandel for september 2019 er på litt over 2 milliarder kroner, sammenlignet med 4,7 milliarder kroner for hele 3. kvartal i 2019. Det høyere estimerte handlebeløpet fra pilotundersøkelsen, kan skyldes ulike metodeeffekter ved å gå fra en CATI til en CAWI undersøkelse. En antakelse er at de som blir intervjuet husker beløp bedre i CAWI, dersom de blir bedt om å oppgi delbeløp fra varekurven heller enn totale handlebeløp fra hele turen.

Det er fire hovedkategorier som skiller seg ut, når nordmenn ble spurt om hva de handlet på grensehandel i september. Mat er den desidert største kategorien, etterfulgt av alkohol. Kategoriene brus og snus/tobakk er også store.

Det understrekes at dette er en pilotundersøkelse, og for å kunne sikre sammenlignbarhet over tid, burde man både utforske nærmere seleksjonseffekter knyttet til den nye undersøkelsen, samt bygge opp en større tidslinje for å kunne ha et reelt sammenligningsgrunnlag.

Om publikasjonen

Tittel

Nordmenns grensehandel. Fysisk grensehandel

Ansvarlige

Guro Henriksen, Jarle Kvile

Serie og -nummer

Notater 2020/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Varehandel, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1051-3

ISSN

2535-7271

Antall sider

23

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt