For å få mer informasjon om nordmenns handlevaner over grensen, har det blitt utarbeidet en ny og utvidet datafangst hvor grensehandelen blir fordelt på varekategorier.

Datainnsamlingen i den nye grensehandelsundersøkelsen har blitt utformet som en webassistert spørreundersøkelse, CAWI, fremfor telefonassistert undersøkelse CATI som benyttes for datainnsamling ved kvartalsundersøkelsen. Designet som er valgt bygger på en pilotundersøkelse som ble gjennomført i 2019 (Notater 2020/1).

Den foreløpige analysen av resultatene basert på ny datafangst viste at nordmenn grensehandelet for 2,5 milliarder kroner i 1. kvartal i 2022. Dette er noe høyere enn den offisielle grensehandelsundersøkelsen, som viste en samlet grensehandel på 2,1 milliarder kroner.

Ulike resultater kan ha forklaring i de ulike metodene som benyttes for datainnsamling. En antakelse er at de som blir bedt om å oppgi kjøpene fordelt etter varekategorier, husker mer detaljer hva som ble handlet på en grensehandelstur enn de som blir bedt om å kun oppgi samlet handlebeløp for hele handleturen.

Mat- og dagligvarer er den desidert største kategorien, etterfulgt av alkohol. Kategoriene brus og snus/tobakk er også store.

Det understrekes at dette foreløpig ikke er offisiell statistikk, og for å kunne sikre sammenlignbarhet over tid, må man både utforske nærmere seleksjonseffekter knyttet til den nye undersøkelsen, samt bygge opp en større tidslinje for å kunne ha et reelt sammenligningsgrunnlag.