Finansiering av politiske partier

Til toppen
11233: Partifinansiering, etter regnskapspost og parti 2005 - 2018
Sist endret
04.09.2019
Kontakt
Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
rit@ssb.no

Måleenhet
Partifinansiering (kr):
kr
Prosent av inntekter:
prosent
Referansetid
Partifinansiering (kr):
31.12.
Prosent av inntekter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
regnskapspost
Må velges *
politisk parti
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

regnskapspost
Må velges *

Totalt 22 Valgte 0

politisk parti

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken