Finansiering av politiske partier

10601: Statlig grunn- og stemmestøtte, etter parti (kr) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.09.2019
Kontakt
Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
rit@ssb.no

Måleenhet
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
kr
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
kr
Referansetid
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
31.12.
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

år
2013
Tabellen omfatter samtlige partiledd som har rapportert. For partiledd som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre enn 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av utbetalende etat. For partiledd som rapporterte at de hadde inntekter over grensen, er det beløpet brukt som partileddet rapporterte.
2014
Tabellen omfatter samtlige partilag som har rapportert. For lag som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som utbetalte støtten til kommune- og til fylkeslagene og beløp oppgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som utbetalte støtten til de sentrale partilagene. For lag som rapporterte at de hadde inntekter over nevnte grense, er det benyttet det beløpet som partilaget har rapportert, også i de få tilfellene der det er forskjellig fra beløpet oppgitt av fylkesmannen hhv departementet.

Brukerveiledning for statistikkbanken