Finansiering av politiske partier

Til toppen
10601: Statlig grunn- og stemmestøtte, etter parti (kr) 2013 - 2018
Sist endret
04.09.2019
Kontakt
Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
rit@ssb.no

Måleenhet
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
kr
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
kr
Referansetid
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
31.12.
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
politisk parti
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

politisk parti

Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2013
Tabellen omfatter samtlige partiledd som har rapportert. For partiledd som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre enn 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av utbetalende etat. For partiledd som rapporterte at de hadde inntekter over grensen, er det beløpet brukt som partileddet rapporterte.
2014
Tabellen omfatter samtlige partilag som har rapportert. For lag som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som utbetalte støtten til kommune- og til fylkeslagene og beløp oppgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som utbetalte støtten til de sentrale partilagene. For lag som rapporterte at de hadde inntekter over nevnte grense, er det benyttet det beløpet som partilaget har rapportert, også i de få tilfellene der det er forskjellig fra beløpet oppgitt av fylkesmannen hhv departementet.

Brukerveiledning for statistikkbanken