Finansiering av politiske partier

11319: Partifinansiering, kostnader etter aktivitet og parti 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

aktivitet

Totalt 4 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.09.2018
Kontakt
Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
rit@ssb.no

Måleenhet
Partifinansiering (kr):
kr
Referansetid
Partifinansiering (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kostnader etter aktivitet omfatter samtlige kostnader. Partiloven krever at samtlige kostnader skal gruppes både etter aktivitet og etter art. I tabell 11233 som viser inntekter, kostnader og resultat, bygger datagrunnlaget på kostnader etter art. Tabellen her viser hovedgrupper for kostnader etter aktivitet. Summen kan avvike fra sum kostnader etter art fordi opplysningene fra enkelte partiledd ikke er konsistente. Mer utførlig omtale finnes i «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken