Partifinansiering

Statistikk

Finansiering av politiske partier
Statistikken viser inntektene og kostnadene til de politiske partiene
Valgkampbidrag
Statistikk over bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. 70 prosent av partienes inntekter fra det offentlige

    De politiske partienes totale inntekter i 2022 var på 724 millioner kroner. Vel 70 prosent av inntektene er penger partiene mottar fra det offentlige.

  2. Partiene mottok nesten 140 millioner i bidrag

    Selv om 64 prosent av de politiske partienes samlede inntekter var offentlig støtte, mottok de i 2021 også 140 millioner i bidrag. Det var nesten 80 millioner mer enn året før og 45 millioner mer enn forrige valgår (2019).

  3. Partienes inntekter var nesten 700 millioner kroner i 2020

    Det er en nedgang på over 85 millioner fra året før, men en oppgang fra forrige mellomvalgår. Partiene har også en samlet nedgang i kostnader, noe som trolig skyldes mindre partiaktivitet under koronapandemien.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet partifinansiering.

Faktasider