Partifinansiering

Statistikk

Finansiering av politiske partier
Statistikken viser inntektene og kostnadene til de politiske partiene
Valgkampbidrag
Statistikk over bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
  1. Partiene mottok nesten 140 millioner i bidrag

    Selv om 64 prosent av de politiske partienes samlede inntekter var offentlig støtte, mottok de i 2021 også 140 millioner i bidrag. Det var nesten 80 millioner mer enn året før og 45 millioner mer enn forrige valgår (2019).

  2. Partienes inntekter var nesten 700 millioner kroner i 2020

    Det er en nedgang på over 85 millioner fra året før, men en oppgang fra forrige mellomvalgår. Partiene har også en samlet nedgang i kostnader, noe som trolig skyldes mindre partiaktivitet under koronapandemien.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet partifinansiering.

Faktasider