I 4. kvartal 2023 ble det overført 1341 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner. Det ble i samme periode overført 1293 milliarder kroner til utlandet viser statistikken over betalingsstrømmer.

Oppgangen i bankoverføringene er hovedsakelig drevet av næringen «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning». Sammenlignet med forrige periode økte næringen inngående verdier med 118,2 milliarder kroner og utgående verdier med 155,3 milliarder kroner.

Fordelt på regioner var oppgangen størst i Norden. Inn- og utgående transaksjoner for Norden steg henholdsvis med 124,3 milliarder kroner og 99,9 milliarder kroner.

Sett mot samme periode i fjor viser tallene derimot en nedgang på 8,1 prosent i bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner fra utlandet til Norge. Bankoverføringer fra Norge til utlandet viser en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 1. Grensekryssende betalinger per kvartal. Milliarder kroner