I 2. kvartal 2023 ble det overført 1194 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner mens det ble overført 1105 milliarder kroner til utlandet viser statistikken over betalingsstrømmer.

Nedgangen i betalingsstrømmen er hovedsakelig drevet av næringene «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning» og «Transport og Lagring». Sammenlignet med forrige kvartal reduserte førstnevnte næring inngående verdier med 114,3 milliarder kroner og utgående verdier med 80,3 milliarder kroner. Tilsvarende opplevde næringen transport og lagring svakere nedgang. Sammenlignet med forrige kvartal var det en nedgang for inngående verdier med 12,0 milliarder kroner og 7,9 milliarder kroner for utgående verdier.  

Fordelt på regioner var nedgangen størst i Norden og EU ellers. Inn- og utgående transaksjoner for Norden falt henholdsvis med 90,2 milliarder og 45,5 milliarder. Betalingsstrømmen fra Nord-, Sentral-Amerika og Karibia dempet fallet noe, der inn- og utgående transaksjoner økte henholdsvis med 19,3 milliarder og 3,3 milliarder.

Figur 1. Grensekryssende betalinger (milliarder kroner) per kvartal