I 1. kvartal 2023 ble det overført 1282 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner viser statistikken over betalingsstrømmer.

Nedgangen for både inn- og utgående transaksjoner skyldes primært nedgang i næringene for «Bergverksdrift og utvinning» og «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning». Sammenlignet med forrige periode reduserte næringen bergverksdrift og utvinning inngående verdier med 72,3 milliarder kroner og for utgående verdier med 40,9 milliarder kroner. Næringen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning opplevde en tilsvarende nedgang. Sammenlignet med forrige periode var det en nedgang for inngående verdier med 92,4 milliarder kroner og 84,6 milliarder kroner for utgående verdier.  

Sett mot samme periode i fjor viser tallene derimot en oppgang på 14,6 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 1150,6 milliarder kroner i 1. kvartal 2023; også en oppgang på 11,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

Figur 1. Grensekryssende betalinger (milliarder kroner) per kvartal