I 2. kvartal 2022 ble det overført 1201,8 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner viser statistikken over betalingsstrømmer. Sett mot samme periode i fjor viser tallene en oppgang på 51,4 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 1027,6 milliarder kroner i 2. kvartal 2022; en oppgang på 30,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Figur 1. Grensekryssende betalinger (milliarder kroner) per kvartal

Statistikken «Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet» har ikke vært publisert siden 3. kvartal 2020 på grunn av manglende innrapportering til Valutaregisteret. At vi nå gjenopptar publiseringen er med de dataene og kvaliteten som er i Valutaregisteret i dag. Historiske mangler vil ikke bli oppdatert i Valutaregisteret. Det editeres ikke i dataene i Valutaregisteret.