I 4. kvartal 2022 ble det overført 1460 milliarder kroner fra utlandet til norske ikke-finansielle foretak og privatpersoners bankkontoer i Norge viser statistikken over betalingsstrømmer. Sett mot samme periode i fjor viser tallene en oppgang på 54,4 prosent. Bankoverføringer fra ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge til utlandet endte på 1345,2 milliarder kroner i 4. kvartal 2022; en oppgang på 21,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.  

Figur 1. Grensekryssende betalinger (milliarder kroner) per kvartal