I 1. kvartal 2024 ble det overført 1209 milliarder kroner fra utlandet til norske bankkontoer i Norge tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner. Det ble i samme periode overført 1109 milliarder kroner til utlandet viser statistikken over betalingsstrømmer. Målt mot kvartalet før er dette henholdsvis en nedgang på 9,8 prosent og 14,2² prosent.

Nedgangen vises i de fleste næringene for både inn- og utgående transaksjoner, men i hovedsak er nedgangen i inngående betalingsstrømmer drevet av næringen «industri» mens nedgangen i utgående betalingsstrømmer er drevet av næringen «elektrisitets-, gass- damp- og varmtvannforsyning». 

Sammenlignet med forrige kvartal gikk inngående transaksjoner for industrinæringen ned med 54,6 milliarder kroner og utgående transaksjoner med 49,4 milliarder kroner. Mens næring «elektrisitets-, gass- damp- og varmtvannforsyning» hadde en nedgang på inngående transaksjoner på 47,9 milliarder kroner gikk utgående transaksjoner ned med 83,2 milliarder kroner.

Fordelt på regioner var nedgangen størst i Norden for inngående transaksjoner og størst i «Europa ellers» for utgående transaksjoner. Henholdsvis gikk inngående transaksjoner fra Norden ned med 74,9 milliarder kroner og utgående transaksjoner til «Europa ellers» ned med 119,3 milliarder kroner.

Figur 1. Grensekryssende betalinger per kvartal. Milliarder kroner

¹ Tallet ble rettet 16. mai 2024 kl. 09.10.
² Tallet ble rettet 16. mai 2024 kl. 09.10.