Artiklar om utanrikshandel med tenester

Artiklar, analysar og publikasjonar

02021

 1. Lågare underskot på tenestebalansen Artikkel 31. august 2021

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 63 milliardar kroner i andre kvartal, medan importen var 63,4 milliardar kroner. Dette førte til det minste underskotet på tenestebalansen sidan 2015, som var sist tenestebalansen synte overskot.

2024

 1. Fortsatt høy tjenestehandel med utlandet Artikkel 3. juni

  Eksport av tjenester endte på 105,7 milliarder kroner i første kvartal 2024, mens import av tjenester utgjorde 96,6 milliarder kroner. Overskuddet på tjenestebalansen endte på 9,1 milliarder kroner. Det er første gang siden 2. kvartal 2022 at overskuddet er under 10 milliarder kroner.

 2. Tjenestehandelen med utlandet før og etter pandemien Artikkel 9. april

  Norges import og eksport av tjenester har de siste årene hatt svært høy vekst. I denne artikkelen vil vi dykke ned i hvordan Norges tjenestehandel med utlandet har utviklet seg gjennom koronapandemien, samt gi et innblikk i utviklingen til ulike tjenestetyper og hvilke land Norge handler mest tjenester med.

 3. Rekordhøy tjenestehandel med utlandet Artikkel 29. februar

  Både import og eksport av tjenester nådde rekordnivå i 4. kvartal 2023. Importverdien av tjenester til ikke-finansielle foretak endte på 103 milliarder kroner og eksportverdien på 114 milliarder kroner. Dette er en økning i importen på 7,5 prosent fra 4. kvartal 2022, mens eksporten økte med 4,4 prosent i samme periode.

2023

 1. Høyt overskudd på tjenestebalansen Artikkel 1. desember

  Tjenesteeksporten fra norske ikke-finansielle foretak var nesten uendret sammenlignet med 2. kvartal 2023. Verdien av import av tjenester gikk i samme periode ned med 1,1 milliarder kroner.

 2. Tjenestehandelen opp igjen etter nedgang i 1. kvartal Artikkel 1. september

  Sammenlignet med 1. kvartal 2023 har tjenesteeksporten fra norske ikke-finansielle foretak økt med 6,2 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. Verdien av import av tjenester gikk i samme periode opp med 6,4 milliarder kroner.

 3. Store, norskkontrollerte foretak eksporterer mest Artikkel 19. juni

  Foretak med flest ansatte både eksporterte og importerte mest tjenester. De stod for mer enn 45 prosent av all tjenesteeksport og 34 prosent av all tjenesteimport i 2019. De aller minste foretakene med færre enn 10 ansatte, importerer også for store verdier.

 4. Tjenestehandelen ned fra et rekordhøyt nivå Artikkel 1. juni

  Etter tre etterfølgende kvartaler med rekordhøye eksport- og importverdier viser utenrikshandel med tjenester for norske ikke-finansielle foretak en betydelig nedgang i 1. kvartal 2023.

 5. Høyeste tjenesteeksport noensinne Artikkel 28. februar

  Eksport av tjenester fra norske ikke-finansielle foretak nådde et rekordhøyt nivå, og endte på 107,1 milliarder kroner i 4. kvartal 2022. Selv om tjenesteimporten økte mer enn eksporten, endte den på 94,3 milliarder kroner og tjenestebalansen ble 12,9 milliarder kroner.

2022

 1. Ny eksportrekord Artikkel 30. november

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 98,8 milliardar kroner i 3. kvartal 2022, medan importen enda på 85,3 milliardar kroner. Dette førte til et tenesteoverskot på 13,4 milliardar, det høgaste overskotet registrert.

 2. Rekordhøg tenestebalanse Artikkel 1. september

  Det vart ny rekord i både tenestehandelen og tenestebalansen mellom Noreg og utlandet. Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 87,4 milliardar kroner i 2. kvartal 2022, medan importen enda på 80,1 milliardar kroner.

 3. Vesentleg overskot på tenestebalansen Artikkel 1. juni

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 76,4 milliardar kroner i 1. kvartal 2022, medan importen enda på 71,8 milliardar kroner. Dette resulterte i det største overskottet på tenestebalansen sidan 1. kvartal 2012, som var da utanriks sjøfart blei inkludera i statistikken.

 4. Rekordhøg eksport av tenester Artikkel 1. mars

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på rekordhøge 79,9 milliardar kroner i fjerde kvartal 2021, sterkt prega av auka internasjonale fraktratar i utanriks sjøfart. Tenesteimporten enda på 76,8 milliardar kroner, som gav eit overskot i tenestebalansen.

2021

 1. Vesentleg overskott på tenestebalansen Artikkel 30. november

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 69,6 milliardar kroner i tredje kvartal, medan importen var 66,6 milliardar kroner. Dette resulterte i eit betydeleg overskott på tenestebalansen og det største sidan 2. kvartal 2014.

 2. Nedgang i tenestehandelen med utlandet Artikkel 1. juni

  Import av tenester til norske ikkje-finansielle føretak gjekk i 1. kvartal ned med 14,7 prosent frå førre kvartal, medan eksporten av tenester gjekk ned med 9,8 prosent. Underskotet på tenestebalansen vart på 0,9 milliardar kroner, og har ikkje vore så lågt på fem år.