Publisert Tittel Åpne
3. mars 2021 Auke i tenestehandelen med utlandet Artikkel
3. desember 2020 Framleis nedgang i tenestehandelen med utlandet Artikkel
3. september 2020 Nedgang i tenestehandelen Artikkel
4. juni 2020 Overskot på tenestebalansen Artikkel
4. mars 2020 Tenestehandelen med utlandet aukar Artikkel
3. desember 2019 Framleis auke i tenestehandelen med utlandet Artikkel
3. september 2019 Auke i tenestehandelen med utlandet Artikkel
4. juni 2019 Underskotet på tenestebalansen aukar Artikkel
4. mars 2019 Tenesteeksporten nær 60 milliardar Artikkel
4. desember 2018 Framleis underskot på tenestebalansen Artikkel
4. september 2018 Underskotet på tenestebalansen held fram Artikkel
4. juni 2018 Framleis underskot på tenestebalansen Artikkel
5. mars 2018 Underskot på tenestebalansen Artikkel
4. desember 2017 Nedgangen i tenestehandelen held fram Artikkel
13. september 2017 Framleis nedgang i tenestehandelen Artikkel
19. juni 2017 Nedgang i utanrikshandelen med tenester Artikkel