Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

Oppdatert: 26. March 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall kurs
Studieforbund. Antall kurs, deltakere og kurstimer

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av tilskuddsberettiget kursvirksomhet i regi av godkjente studieforbund med hensyn til kursnivå og deltakernes kjønn og alder. Omfanget av kursaktiviteten måles i antall arrangerte kurs, antall deltakere og antall kurstimer.

Kontakt