Redusert kursvirksomhet i 2020

Publisert:

Nedstenging av samfunnet i store deler av 2020 førte til lavere kursaktivitet i regi av studieforbundene. I alt ble det avholdt 34 800 tilskuddsberettigede kurs i 2020, en nedgang på 22 prosent sammenlignet med året før.

Til tross for unntaksbestemmelser om kravene tilknyttet godkjenning av tilskuddsberettigede kurs ble studieforbundenes kursaktivitet likevel rammet av koronasituasjonen i 2020.

Betydelig nedgang i opplæringsvirksomhet

Nye tall fra Studieforbundenes opplæringsvirksomhet viser at de godkjente studieforbundene til sammen arrangerte 34 800 kurs med 374 000 deltakere og 960 000 kurstimer i 2020. Dette var 9 600 færre kurs, 111 500 færre deltakere og 441 000 færre kurstimer sammenlignet med året før. Disse tallene tilsvarer en nedgang i antall kurs, deltakere og kurstimer på henholdsvis 22, 23 og 31 prosent fra 2019 til 2020.

Figur 1. Antall tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. 2012-2020

Antall
2012 42356
2013 42984
2014 43956
2015 44672
2016 45065
2017 44547
2018 43338
2019 44398
2020 34838

Samtlige studieforbund arrangerte færre kurs i 2020 sammenlignet med 2019. Studieforbundet Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge hadde størst nedgang i sin kursvirksomhet. Forbundet opplevde en nedgang tilsvarende 42 prosent i antall kurs, 57 prosent i antall deltakere og 44 prosent i antall kurstimer. Dernest finner vi Studieforbundet Funkis som hadde en nedgang på 36 prosent i antall kurs, 42 prosent i antall deltakere og kurstimer.

Figur 2. Prosentvise endringer i antall kurs og deltakere, etter studieforbund. 2019-2020

Kurs Deltakere
Studieforbundet Solidaritet -3 -6
Venstres Studieforbund -6 4
Musikkens Studieforbund -7 -18
Akademisk Studieforbund -11 0
Idrettens Studieforbund -12 -14
Studieforbundet natur og miljø -13 -15
Studieforbundet Folkeuniversitetet -19 -19
Samisk Studieforbund/Sàmi Oahppolàvdegoddi -19 -20
Studieforbundet Næring og Samfunn -19 -30
Studieforbundet kultur og tradisjon -21 -26
Senterpartiets Studieforbund -23 -16
Kristelig Studieforbund (K-stud) -29 -33
Studieforbundet Funkis -36 -42
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge -42 -57

Studieforbundet Folkeuniversitet hadde flest kurs og deltakere i 2020, nær 5 800 kurs med 76 200 deltakere. Dette var en nedgang tilsvarende 19 prosent i antall kurs og deltakere fra året før.

Størst nedgang i Vestfold og Telemark

Opplæringsvirksomheten gikk ned i samtlige fylker i 2020. Blant landets fylker opplevde Vestfold og Telemark størst nedgang. Studieforbundene arrangerte til sammen 1 078 færre kurs i dette fylket i 2020 enn i 2019, en nedgang på 30 prosent. Minst nedgang, med 9 prosent fra året før, finner vi Agder hvor det ble arrangert 207 færre kurs i 2020.

Figur 3. Prosentvise endringer i antall kurs og deltakere, etter fylke. 2019-2020

Kurs Deltakere
Agder -9 -12
Oslo -10 8
Trøndelag - Trööndelage -15 -24
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku -17 -23
Rogaland -21 -30
Vestland -24 -32
Viken -25 -31
Møre og Romsdal -25 -27
Innlandet -28 -30
Nordland -28 -30
Vestfold og Telemark -30 -30

Også tallet på deltakere sank i samtlige fylker bortsett fra Oslo hvor det var 5 500 flere deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2020 sammenlignet med 2019. Færre kurs med flere deltakere førte til at gjennomsnittlig antall deltakere per kurs i Oslo gikk opp fra 14 deltakere i 2019 til 17 deltakere i 2020.

Faktaside

Kontakt