Statistikken inneholder blant annet gjennomsnittlige og tilbake til 2009 og oppdateres i august hvert år.

Trenden siden den gang har vært at jenter har bedre karakterer enn gutter i de fleste fag, men kjønnsforskjellene varierer. Vi ser for eksempel at forskjellen er minst i matematikk.

Foreldrenes utdanningsnivå har også stor betydning for elevenes karakterer. I snitt får elever som har foreldre med høyere utdanning, bedre karakterer enn de som har foreldre med lavere utdanning. Disse forskjellene har vært tydelige siden 2009.

De nyeste tallene kan du utforske nærmere i den interaktive visualiseringen under.

Kilde: Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå