Bedre karakterer i grunnskolen

Publisert:

Standpunktkarakterene i grunnskolen var høyere i 2020 enn året før i nær alle fag. Unntaket er i musikk og kunst og håndverk, der gjennomsnittskarakterene var de samme.

Selv om økningen i gjennomsnittlig standpunktkarakter er på kun 0,1 karakter, har vi likevel ikke sett en lignende økning fra 2018 til 2019, viser nye tall fra statistikken Karakterer ved avsluttet grunnskole. Høyest standpunktkarakter finner vi i kroppsøving hvor gjennomsnittlig standpunktkarakter er 4,7, og lavest i matematikk. Grunnet regjeringens beslutning om å avlyse eksamen i grunnskolen gitt koronapandemien, har årets avgangselever kun standpunktkarakterer på vitnemålet.

Figur 1. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer i utvalgte fag. 2018-2020

2018 2019 2020
Engelsk skriftlig 4.0 4.0 4.1
Engelsk muntlig 4.3 4.3 4.4
Kunst og håndverk 4.4 4.5 4.5
Kroppsøving 4.6 4.6 4.7
Matematikk 3.7 3.7 3.8
Mat og helse 4.5 4.5 4.6
Musikk 4.5 4.5 4.5
Naturfag 4.2 4.2 4.3
Norsk hovedmål 3.9 3.9 4.0
Norsk sidemål 3.7 3.8 3.9
Norsk muntlig 4.3 4.3 4.4
Kristendom, religion, livssyn og etikk 4.3 4.3 4.4
Samfunnsfag 4.3 4.3 4.4

Størst forskjeller mellom elevgrupper i matematikk

Ser vi på gjennomsnittlig standpunktkarakter fordelt etter foreldrenes utdanningsnivå, finner vi at alle elevgruppene har hatt en økning i standpunktkarakter i engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, norsk hovedmål og norsk sidemål. I norsk muntlig har det derimot kun vært en økning blant elever som har foreldre uten høyere utdanning.

Til tross for økningen i standpunktkarakter i matematikk, er det fremdeles store forskjeller mellom elevgruppene i samtlige fag. Mens elever hvis foreldre har grunnskoleutdanning eller ingen fullført utdanning har en gjennomsnittlig standpunktkarakter på 3,0 i matematikk, er tilsvarende standpunktkarakter 4,5 blant elever med foreldre med universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. Til sammenligning er tilsvarende standpunktkarakterer 4,2 og 5,0 i faget kroppsøving, hvor forskjellene er minst.

Figur 2. Gjennomsnittlig standpunktkarakter i matematikk og kroppsøving, etter foreldrenes utdanningsnivå. 2020

Matematikk Kroppsøving
Grunnskole eller ingen fullført utdanning 3.0 4.2
Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående 3.4 4.5
Universitets- og høgskolenivå, 4 år eller mindre 4.0 4.8
Universitets- og høgskolenivå, mer enn 4 år 4.5 5.0

Faktaside

Kontakt