Artikler om karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Flere elever på lavere nivå i lesing og regning Artikkel 9. november

  På de nasjonale prøvene for 2023, har andelen elever som presterer lavt i lesing og regning økt sammenlignet med året før.

2022

 1. Hvordan påvirker foreldres utdanning og inntekt barnas karakterer? Artikkel 2. september

  Familiebakgrunn har mye å si for hvordan man gjør det på skolen. Barn fra familier med høy utdanning og høy inntekt får i gjennomsnitt bedre karakterer enn barn fra familier med lavere utdanning og inntekt.

 2. Dette er ungdomsskoleelevenes karakterer Artikkel 12. mai

  Statistikken Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen viser resultater for avgangselever i ungdomsskolen. På denne siden kan du utforske disse tallene nærmere og se forskjeller i resultater etter kjønn, fylke og foreldrenes utdanningsnivå.

2021

 1. Elever i sentrale kommuner skårer høyest på nasjonale prøver Artikkel 17. november

  I de mest sentrale kommunene, som Oslo, Lørenskog og Bærum, er det størst andel elever som skårer på de høyeste mestringsnivåene på nasjonale prøver.

 2. Færre fikk de laveste karakterene i matematikk Artikkel 25. august

  Av elevene som var på laveste mestringsnivå i regning på 8. trinn, går færre ut av ungdomsskolen med standpunktkarakterene 1 eller 2 i matematikk. Det er et tilsvarende mønster i fagene engelsk og norsk hovedmål.