Artikler om karakterer ved avsluttet grunnskole

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / August 25, 2021

Færre fikk de laveste karakterene i matematikk

Av elevene som var på laveste mestringsnivå i regning på 8. trinn, går færre ut av ungdomsskolen med standpunktkarakterene 1 eller 2 i matematikk. Det er et tilsvarende mønster i fagene engelsk og norsk hovedmål.