Artikler om karakterer og nasjonale prøver fra grunnskolen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Dette er ungdomsskoleelevenes karakterer Artikkel 12. mai

    Statistikken Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen viser resultater for avgangselever i ungdomsskolen. På denne siden kan du utforske disse tallene nærmere og se forskjeller i resultater etter kjønn, fylke og foreldrenes utdanningsnivå.

2021

  1. Færre fikk de laveste karakterene i matematikk Artikkel 25. august

    Av elevene som var på laveste mestringsnivå i regning på 8. trinn, går færre ut av ungdomsskolen med standpunktkarakterene 1 eller 2 i matematikk. Det er et tilsvarende mønster i fagene engelsk og norsk hovedmål.