Økningen på 3 550 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning fra 2020 til 2021, skyldes 1 950 flere menn og 1 600 flere kvinner. Økningen ga samtidig 2 200 flere studenter på utdanninger som er kortere enn to år, mens på toårige utdanningsløp var det i overkant av 1 350 flere studenter, viser tall fra den årlige statistikken over høyere yrkesfaglig utdanning.

Figur 1. Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning

I ny lov av 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) sier § 4 at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Flere tar kortere utdanning og like mange kvinner som menn

Både høsten 2020 og 2021 var det flere studenter på utdanninger med en varighet mindre enn to år, enn det var studenter på toårige utdanninger. I årene før 2020 var situasjonen motsatt – der et flertall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning gikk på toårige utdanninger.

Figur 2. Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning etter år og varighet

Fordelingen mellom menn og kvinner har stabilisert seg de siste par årene, og høsten 2021 var det henholdsvis 46 prosent kvinner og 54 prosent menn i høyere yrkesfaglig utdanning.

Ser man på utdanningens varighet er det langt større forskjeller mellom menn og kvinner. Nær 80 prosent av de kvinnelige studentene i høyere yrkesfaglig utdanning var registrert i utdanninger kortere enn to år. Til sammenligning gjaldt dette kun 30 prosent av de mannlige studentene.

Figur 3. Studenter i høyere yrkesfaglig utdanning etter år, kjønn og varighet