Trafikkulykker med personskade

Til toppen
09000: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999 - 2019
Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Personer drept eller skadd:
personer
Referansetid
Personer drept eller skadd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skadegrad
Må velges *
alder
kjønn
trafikantgruppe
ulykkestype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

skadegrad
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

alder

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
trafikantgruppe

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken