Artikler om kollektivtransport

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Flere kollektivreiser i 2023 Artikkel 14. mai

  I 2023 ble det registrert 713 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 14 prosent fra 2022. 62 prosent av kollektivreisene foregikk med buss, 26 prosent med sporvei og forstadsbane, 11 prosent med jernbane og 1 prosent med båt. Antall reiser i 2023 var kun 1 prosent lavere enn i 2019.

2023

 1. Kraftig vekst i kollektivtransporten Artikkel 16. mai

  I 2022 ble det registrert 626 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 33 prosent fra 2021. 62 prosent av kollektivreisene foregikk med buss, 26 prosent med sporvei og forstadsbane, 11 prosent med jernbane og 2 prosent med båt. Antall reiser i 2022 var 13 prosent lavere enn i 2019.

2022

 1. Kollektivtransporten nesten tilbake til normalen Artikkel 26. september

  Kollektivtransporten hadde 10 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2022 enn i 1. kvartal, en økning på 7 prosent. Passasjertallet er 92 prosent av antall passasjerer i 2. kvartal 2019. Det vil si at passasjerer og billettinntekter er 8 prosent lavere sammenlignet med før pandemien.

 2. Færre kollektivreiser i 1. kvartal Artikkel 23. juni

  Kollektivtransporten hadde 5 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2022 fra 4. kvartal 2021, en nedgang på 3 prosent. Passasjertallet er 23 prosent lavere sammenlignet med 1. kvartal 2019.

 3. Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten Artikkel 24. mai

  I 2021 ble det registrert omtrent 471 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5 prosent fra 2020. Samtidig var det en mindre økning i samlede billettinntekter på 1 prosent. Kollektivtransporten er fortsatt mye lavere enn før pandemien med 34 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 2019.

 4. Flere reiser kollektivt igjen Artikkel 24. mars

  Kollektivtransporten hadde 30 millioner flere passasjerer i 4. kvartal 2021, en økning på 26 prosent fra 3. kvartal 2021. Passasjertallet er 22 prosent lavere sammenlignet med 4. kvartal 2019.

2021

 1. Flere kollektivreiser i 3. kvartal Artikkel 16. desember

  Kollektivtransporten hadde 13 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2021, en økning på 13 prosent fra forrige kvartal. Passasjertallet er 24 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2019.

 2. Flere kollektivreiser i 2. kvartal Artikkel 23. september

  Kollektivtransporten hadde nærmere 8 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2021, en økning på 8 prosent fra forrige kvartal. Kollektivtransporten er fortsatt på et mye lavere nivå enn før det ble innført koronatiltak.

 3. En tredjedel færre kollektivreiser Artikkel 24. juni

  Kollektivtransporten hadde nærmere 52 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2021, en nedgang på 35 prosent fra samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig koronatiltak.