I alt ble det foretatt nærmere 96 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 1. kvartal 2021. Det viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Nedgangen skyldes i all hovedsak de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor. Sammenlignet med forrige kvartal var det 11 millioner færre passasjerer, en nedgang på 10 prosent.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Nedgangen i antall passasjerer var størst for busstransporten, som hadde 24 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 26 prosent. Jernbanetransporten hadde størst prosentvis nedgang med 62 prosent færre passasjerer. Antall passasjerer som reiste med båt og sporvei og forstadsbane gikk ned med henholdsvis 37 og 44 prosent.

Andelen av kollektivreiser som foretas med buss har økt fra 62 prosent i 1. kvartal 2020 til 70 prosent i 1. kvartal 2021. Samtidig har andelen kollektivreiser med sporvei og forstadsbane og jernbane gått ned med henholdsvis 3 og 5 prosentpoeng. Andelen av kollektivreiser med båt i 1. kvartal har ikke endret seg det siste året.

Mindre enn halvparten av billettinntektene

Billettinntektene i 1. kvartal 2021 var på 1,4 milliarder kroner, en nedgang på nærmere 56 prosent fra 1. kvartal 2020.

Busstransporten hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene for buss 845 millioner kroner lavere i 1. kvartal 2021. Det er en nedgang på 59 prosent. Billettinntektene for jernbane var 664 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor, mens billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane ble redusert med henholdsvis omtrent 42 og 210 millioner kroner.

Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport er midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Reduksjon i lav sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen gjelder fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021.