Tall fra statistikken Kollektivtransport viser at det i 2021 var 22 millioner flere Antall påstigninger. Ved overgang mellom transportmidler telles hver påstigning for seg. enn i 2020. Sammenlignet med 2019 så er det 247 millioner færre passasjerer enn før det ble innført ulike nasjonale og lokale tiltak for å håndtere koronasituasjonen. Statistikken viser en vekst i 4. kvartal 2021 som følge av en gjenåpning 25. september frem til nye nasjonale tiltak ble innført 2. desember. Til tross for flere reisende i 4. kvartal så er kollektivtransporten preget av endrede reisevaner.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Samlet sett økte passasjertallet for alle typer kollektivtransport i 2021 med unntak av jernbanetransport. Totalt økte antall passasjerer i gjennomsnitt med 5 prosent. Jernbanetransport hadde en nedgang på 3 prosent.

De samlede billettinntektene i 2021 var på 8,6 milliarder kroner. Det er 94 millioner kroner mer enn i 2020 og 6,7 milliarder kroner mindre enn i 2019. Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport var midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Redusert sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen var gjeldende til og med 30. september 2021.

Flere tar buss igjen i byene

Omtrent 74 prosent av alle kollektivreiser med buss i Norge i 2021 ble foretatt i Se forklaring til byområder i faktaboks under.. I alt ble det foretatt litt over 226 millioner bussreiser i byområder i 2021. Det er en økning på 3 prosent fra 2020 og er en mindre økning enn busstransporten i hele Norge. På en annen side så har busstransport i byene en nedgang på 28 prosent fra 2019 og er dermed nærmere tilbake til normalen enn busstransport nasjonalt.

Byområder er definert etter følgende kommuner:

 • Nedre Glommen – Sarpsborg og Fredrikstad
 • Oslo – Oslo, Asker, Bærum, Nittedal, Nordre Follo, Lørenskog og Skedsmo
 • Drammen – Drammen og Lier
 • Tønsberg – Tønsberg og Nøtterøy
 • Grenland – Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble
 • Arendal – Arendal og Grimstad
 • Kristiansand – Kristiansand og Vennesla
 • Stavanger – Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
 • Haugesund – Haugesund og Karmøy
 • Bergen – Bergen, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden
 • Ålesund – Ålesund, Sula og Giske
 • Trondheim – Trondheim og Malvik
 • Bodø – Bodø
 • Tromsø – Tromsø

Økt passasjerbelegg

Kapasitetsutnyttelsen i kollektivtransporten i alt, målt som Samlet reiselengde. Antall passasjerer ombord multiplisert med kjørelengde i rute delt på Antall sitteplasser multiplisert med kjørelengde i rute, har siden 2020 økt med ett prosentpoeng til 21 prosent i 2021. Sammenlignet med 2019 har det vært en nedgang på 13 prosentpoeng som innebærer at det er flere ledige seteplasser enn tidligere. Antall passasjer- og setekilometer har økt med henholdsvis 2 og 1 prosent siden 2020. Det gjennomsnittlige belegget i 2021 var på 24 prosent for buss, 23 prosent for trikk og t-bane, 19 prosent for båt og 16 prosent for tog.

Figur 2. Kollektivtransport. Transportarbeid og kapasitet