I alt ble det foretatt omtrent 142 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 1. kvartal 2022. Det viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Det er 23 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 1. kvartal 2019 som følge av smitteverntiltak som ble innført for å håndtere pandemien og som ble opphevet den 12. februar 2022.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Alle transportformer har hatt en nedgang i antall reiser siden forrige kvartal. Sammenlignet med 1. kvartal 2019, så er antall bussreiser 18 prosent lavere og er nærmest tilbake til nivået før pandemien. Antall togreiser er samtidig 37 prosent lavere og er lengst fra å være tilbake til en normal. Det var 91 millioner passasjerer med buss, 13 millioner passasjerer med tog, 36 millioner passasjerer med sporvei og forstadsbane, og 2 millioner passasjerer med båt.

Nedgang i billettinntekter

Billettinntektene i 1. kvartal 2022 var 2,6 milliarder kroner, en nedgang på 6 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 så er samlede billettinntekter 28 prosent lavere enn før pandemien.

Busstransporten hadde billettinntekter på 1,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2022. Samtidig hadde jernbanetransporten billettinntekter på 1 milliard kroner. Transport med sporvei og forstadsbane hadde billettinntekter på omtrent 0,4 milliarder kroner og båt hadde billettinntekter på 0,1 milliard kroner.