I alt ble det foretatt nærmere 104 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 2. kvartal 2021. Det viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 så er dette 38 prosent færre kollektivreiser som hovedsakelig skyldes de ulike nasjonale og lokale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen siden midten av mars i fjor.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Økningen i antall passasjerer var størst for sporvei og forstadsbane, som hadde i overkant av 3 millioner flere passasjerer enn forrige kvartal. Det er en økning på 15 prosent. Båt hadde størst prosentvis økning med 54 prosent flere passasjerer. Antall passasjerer som reiste med buss og jernbane gikk opp med henholdsvis 3 og 28 prosent.

Økte billettinntekter

Billettinntektene i 2. kvartal 2021 var på 1,7 milliarder kroner, en økning på 21 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 så er det 56 prosent tapte billettinntekter som følge av koronatiltak.

Busstransporten hadde størst økning i samlede billettinntekter. Sammenlignet med forrige kvartal, var billettinntektene for buss 114 millioner kroner større i 2. kvartal 2021. Det er en økning på 19 prosent. Billettinntektene for jernbane var 109 millioner kroner større enn forrige kvartal, mens billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane økte med henholdsvis omtrent 36 og 34 millioner kroner.

Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport er midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Reduksjon i lav sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen gjelder fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021.