I alt ble det foretatt omtrent 147 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 4. kvartal 2021. Det viser foreløpige tall fra statistikken Kollektivtransport. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 så er dette 22 prosent færre kollektivreiser som hovedsakelig skyldes nye nasjonale og lokale smitteverntiltak som ble innført for å håndtere den nye koronavarianten Omikron. Kollektivtransporten er fortsatt preget av ulike smitteverntiltak fra midten av mars i 2020 og reisevaner som har endret seg siden.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Alle transportformer bortsett fra båt har hatt en økning i antall reiser siden forrige kvartal. Det er naturlig at båttransport har en nedgang fra 3. kvartal til 4. kvartal. Økningen i antall passasjerer var størst for busstransport, som hadde i overkant av 20 millioner flere passasjerer enn forrige kvartal. Det er en økning på 28 prosent. Jernbane hadde størst prosentvis økning med 38 prosent flere passasjerer. Antall passasjerer som reiste med sporvei og forstadsbane gikk opp med 23 prosent og antall reiser med båt gikk ned med 34 prosent.

Økte billettinntekter

Billettinntektene i 4. kvartal 2021 var på 2,8 milliarder kroner, en økning på 15 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 så er dette fortsatt 27 prosent lavere enn før koronatiltakene.

Jernbanetransporten hadde størst økning i samlede billettinntekter. Sammenlignet med forrige kvartal, var billettinntektene for jernbane nærmere 238 millioner kroner større i 4. kvartal 2021. Det er en økning på 27 prosent. Billettinntektene for buss og sporvei og forstadsbane økte med henholdsvis omtrent 89 og 87 millioner kroner. Båttransporten hadde en nedgang i billettinntekter på nærmere 46 millioner.

Merverdiavgift er tatt med i billettinntektene. Satsen som gjelder persontransport har vært midlertidig redusert fra 12 prosent til 6 prosent. Reduksjon til lavere sats er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronasituasjonen. Endringen har gjeldt fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021.