Til toppen

12577: Kjørelengder, etter kjøretøytype og drivstofftype 2005 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

drivstofftype

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle typer drivstoff , Bensin , Diesel ,

Valgt 0 av totalt 12

kjøretøytype


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En mer detaljert modell for beregning av kjørelengder ble utviklet i 2018 (se Om statistikken). 21. mars 2019 ble det publisert nye tall for 2018 og justerte tall for 2016 og 2017 beregnet med den nye modellen. Selv om omleggingen fra gammel til ny modell generelt sett har begrenset virkning på kjørelengdene i statistikken, vil det være noen avvik i forhold til tidligere publiserte tall for 2016 og 2017.
Drivstofftype

Andre drivstoff: Inkluderer parafin, gass og hydrogen fram til og med 2015.

Bensin- og dieselhybrider: Bensin- og dieselhybrider ble i hovedsak registrert som ordinære bensin- og dieselbiler fram til og med 2015.
2018-tallene ble oppdatert 24. mars 2020 som følge av endringer i beregningen av kjørelengder for kjøretøy i Rindal kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken