Tallene viser at elbiler utgjorde minimum tre fjerdedeler av nybilsalget i personbilmarkedet i 321 av 356 kommuner.

Nyeste tall for elbilstatistikk finner du her.

Figur 1. Andelen elbiler av nyregistrerte personbiler i 2022
Kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket

I 2021 sto Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 36 prosent av alle nyregistrerte elektriske personbiler. I 2022 var andelen redusert til 34 prosent. En større andel av elbilene blir altså solgt utenfor de største byene. Leasede biler brukt i distriktene kan også være registrert i større byer slik at andelen i realiteten er høyere.

92 prosent av alle nyregistrerte personbiler i Møre og Romsdal hadde kun elektrisk motor i 2022. Dette var den største andelen på fylkesnivå etterfulgt av Vestland og Trøndelag med 90 prosent. Sett bort ifra Svalbard var det Viken som hadde lavest andel med 71 prosent. I Oslo hadde 76 prosent av alle nyregistrerte personbiler kun elektrisk motor.

Kjøretøyregisteret til Statens vegvesen mangler fullstendig informasjon om bruker av kjøretøyet. Derfor fordeles bilene geografisk etter eier og ikke bruker. Leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, gjør at det ikke alltid er samsvar mellom eiers og brukers bosted. Denne problematikken er tatt opp i egen artikkel.

Vekst for el og hybrid

Ved utgangen av 2022 utgjorde personbilene 83 prosent av alle registrerte biler. Antallet elbiler vokste med 30 prosent fra 461 000 til 599 000 og utgjorde 21 prosent av personbilparken. Hybridbiler hadde en økning på 8 prosent sammenlignet med forrige år og stod for 12 prosent av personbilbestanden. Bensindrevne biler utgjorde 28 prosent av personbilbestanden, en nedgang på 8 prosent. Antallet personbiler med dieselmotor ble redusert med 6 prosent til 1,1 millioner. Dieseldrevne biler stod for 39 prosent av hele personbilparken.

Figur 2. Registrerte personbiler, etter drivstofftype. 2022

¹ Inkluderer parafin, hydrogen, gass og annet drivstoff.

113 000 biler vraket mot pant

Gjennom vrakpantordningen i fjor ble det innlevert 100 400 personbiler og 12 900 varebiler. Dette er til sammen om lag 5 prosent færre enn året før. Person- og varebilene er i gjennomsnitt henholdsvis 18,3 og 16,1 år gamle når de tas ut av trafikken.

Figur 3. Antall person- og varebiler vraket mot pant