Siden SSB begynte å samle inn tall om nordmenns bruk av sosiale medier, har tallet vokst jevnt og trutt. Fra 57 prosent i 2011 har antallet brukere vokst til 88 prosent i 2022. Og i alle aldersgrupper er det flere kvinner enn menn på tjenester som Snapchat, Tik Tok eller Facebook.

Størst økning blant de over 55

Økningen på 8 prosentpoeng siden 2017 skjuler store forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Mens de yngste holdt seg på et stabilt, høyt nivå i alle de fem årene frem til 2022, var økningen i aldersgruppen 65-74 år på hele 25 prosentpoeng.

Figur 1. Har brukt sosiale medier siste tre måneder. Prosent.

I 2022 har 35-44-åringene nesten tatt igjen de yngste aldersgruppene i bruk av sosiale medier. Og det er tydelig at aldersgruppene over 55 virkelig har omfavnet de nye kanalene i løpet av de siste fem årene.

Mer markert økning blant kvinner

Særlig kvinner i de eldre aldersgruppene har stått for mye av økningen. For selv om kvinner bruker sosiale medier mer enn menn i alle aldre, blir forskjellen mer påfallende jo eldre man blir. I aldersgruppen 55-64 år er forskjellen mellom kjønnene hele 14 prosentpoeng. Faktisk bruker kvinner 55-64 år sosiale medier mer enn menn 25-34 år.

Figur 2. Kvinner og menns bruk av sosiale medier i 2022. Prosent.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen bruk av IKT i husholdningene gjennomføres hvert år i april/mai, og nye tall publiseres hver høst. Spørsmålet som er stilt er "Har du i løpet av de siste 3 månedene, i privat bruk, benyttet internett til å delta i sosiale nettverk, laget brukerprofil, postet meldinger eller andre bidrag til f.eks. Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat?"

Oppdaterte tall for bruk av sosiale medier og annen bruk av internett finner du alltid i statistikkbankens tabell 06998.