Om lag halvparten av befolkningen mellom 16 og 79 år sier at de har støtt på Meldinger som respondenten har støtt på nettet og som vedkommende anser som fiendtlige eller nedverdigende (f.eks. i videoer, blogger, vlogger, på sosiale medier eller nyhetssider, inkludert i kommentarfeltet) rettet mot menneskegrupper eller enkeltpersoner de siste tre månedene før intervjutidspunktet, som var 2. kvartal 2023 i 2023, viser nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.

— Flere unge rapporterer om at de har sett eller erfart netthets. Det kan vel kanskje ha sammenheng med tiden vi lever i med økt bruk av digital kommunikasjon, sier Erik Fjærli, seksjonssjef i SSB.

Vanligst blant yngre

65 prosent av nordmenn mellom 25 og 34 år rapporterer at de har vært vitne til at enkeltpersoner eller grupper som ble utsatt for netthets. Om lag seks av ti av de yngste mellom 16 og 24 år sier at de har opplevd at noen ble krenket av fiendtlige eller nedverdigende meldinger på nettet.

 — Andelen av befolkningen som har observert mest netthets er de unge mellom 16 og 34 år. Dette er mer enn dobbel så høy andel som nordmenn i pensjonsalder, sier Fjærli.

Figur 1. Støtt på fiendtlige eller nedverdigende meldinger overfor menneskegrupper eller enkeltpersoner på nett de siste 3 måneder (prosent), etter alder og kjønn (2023)

Figur 1 viser at andelen av befolkningen som har observert netthets avtar med økende alder. Nordmenn i pensjonsalder har den laveste andelen. Kun en av fire av de eldste oppgir at de har opplevd noen menneskegrupper eller enkeltpersoner ble hetset på nettet.

— Dette kan henge sammen med at eldre bruker internett mindre og at de deltar mindre i digitale sosiale nettverk enn de yngre, sier Fjærli.

Mennesker med politiske meninger er mest utsatt for netthets  

Den vanligste årsaken til netthets er politiske meninger eller synspunkter om samfunnet. 37 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år, som har støtt på krenkende meldinger på nettet, oppgir at de har observert netthets på grunnlag av politiske meninger eller samfunnssynspunkter. 

Etnisk opprinnelse er en annen vanlig årsak til netthets. Våre tall viser at 30 prosent av befolkningen har opplevd at noen ble hetset på nettet på grunn av etnisitet som genetisk opphav, folkeslag, osv., til vedkommende. I samsvar med dette viser en ny rapport Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook fra Amnesty International Norge (amnesty.no), som ble publisert tidligere i denne uken, at hver fjerde ytring om samer på Facebook er negativ.

Andre årsaker til netthets er seksuell orientering, religion eller tro. Om lag tre av ti har opplevd at noen grupper eller enkeltpersoner har blitt utsatt for krenkende meldinger på nettet på grunn av religiøse tilhørighet, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, til de fornærmede.

Færre har opplevd at mennesker med funksjonsnedsettelse har blitt utsatt for krenkende meldinger på nettet. Nesten to av ti som har likevel opplevd hetsing på nettet av personer med nedsatt funksjonsevne.

Figur 2. Årsaker til menneskegrupper eller enkeltpersoner som ble utsatt for netthets de siste 3 måneder (2023). Befolkningen (16-79 år), begge kjønn. Prosent