Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05182: Personer, etter innvandringskategori og kjønn (F) (1970 - 2017)
09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (K) (2010 - 2017)
05184: Innvandrere, etter kjønn og landbakgrunn (1970 - 2017)
07110: Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) (1970 - 2017)
05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) (2004 - 2017)
10518: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter landbakgrunn (2011 - 2016)
10516: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter innvandringskategori (2011 - 2016)
05183: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (1970 - 2017)
07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn (K) (1970 - 2017)
07111: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn, alder og landbakgrunn (verdensdel) (F) (2001 - 2017)
05185: Utenlandsfødte, etter kjønn og landbakgrunn (1970 - 2017)
07109: Utenlandsfødte, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K) (1970 - 2017)
10598: Innvandrere, etter landbakgrunn og botid (F) (2005 - 2017)
Avslutta tidsserier
05812: Folkemengde, etter fødeland (1865 - 1993)
05165: Folkemengde, etter fødeland. Grupper av fødeland (avslutta serie) (1865 - 2011)
05166: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Grupper av landbakgrunn (avslutta serie) (1970 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken