Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) 2004 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka , 030103a Sagene ,

Valgt 0 av totalt 46

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med to utenlandsfødte foreldre. Eget, eventuelt mors eller fars fødeland (ikke Norge).

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.