Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) 2004 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 17

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka , 030103a Sagene ,

Valgt 0 av totalt 46

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre. Eget, eventuelt mors eller fars fødeland (ikke Norge).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken