Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter fem grupper av landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) 2004 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
personer
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (prosent):
prosent
Referansetid
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
01.01.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (prosent):
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre. Eget, eventuelt mors eller fars fødeland (ikke Norge).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken