Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, totalt, etter fem grupper av landbakgrunn (verdensdel). Bydeler i Oslo (B) 2004 - 2024

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
07.03.2024 08:00
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
personer
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (prosent):
prosent
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
01.01.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (prosent):
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka , 030103a Sagene ,

Valgt 0 av totalt 46

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med to utenlandsfødte foreldre. Eget, eventuelt mors eller fars fødeland (ikke Norge).

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

landbakgrunn

Europa utenom EU/EFTA/Storbritannia og nye EU-land etter 2004

I Øst-Europa inngår:
Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Nord-Makedonia og Ukraina.