Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
12610: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. Bydeler i Oslo (B) 2010 - 2020
Sist endret
19.08.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Andel av befolkningen (prosent):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
innvandringskategori
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 19 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
landbakgrunn

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken