Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05165: Folkemengde, etter fødeland. Grupper av fødeland (avslutta serie) 1865 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1865 , 1875 , 1890 ,

Valgt 1 av totalt 38

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hjemmehørende folkemengde. Tallene for norsk- og utenlandsfødte 1960-1995 er revidert i forhold til det som er publisert før september 1996. Tallene på utenlandsfødte er basert på tilstedeværende folkemengde for 1875-1910, og antall norskfødte er redusert tilsvarende disse årene. Fordelingen mellom Øst- og Vest-Europa er som dagens landegrenser.