Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

05165: Folkemengde, etter fødeland. Grupper av fødeland (avslutta serie) 1865 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fødeland

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2011
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hjemmehørende folkemengde. Tallene for norsk- og utenlandsfødte 1960-1995 er revidert i forhold til det som er publisert før september 1996. Tallene på utenlandsfødte er basert på tilstedeværende folkemengde for 1875-1910, og antall norskfødte er redusert tilsvarende disse årene. Fordelingen mellom Øst- og Vest-Europa er som dagens landegrenser.

Brukerveiledning for statistikkbanken