Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

10518: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter landbakgrunn 2011 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde ved inngangen av året , Fødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Europa , EU/EØS-land ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Folketilvekst

Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i 'befolkningsregnskapet' skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.