Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

10518: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Folketilvekst, etter landbakgrunn 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde ved inngangen av året:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoinnflyttinger:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Referansetid
Folkemengde ved inngangen av året:
1.1.
Fødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoinnflyttinger:
31.12.
Folketilvekst:
31.12.
Folkemengde ved utgangen av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Folketilvekst
Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i 'befolkningsregnskapet' skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.

Brukerveiledning for statistikkbanken