Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

05166: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Grupper av landbakgrunn (avslutta serie) 1970 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2011
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
personer
Referansetid
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innvandrere og norskfødte med innvadrerforeldre omfatter personer som har utenlandsfødte foreldre, eller mer presist. Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken