Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (K) 2010 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 248

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen på kommune- og bydelsnivå er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

landbakgrunn

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro