Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

05184: Innvandrere, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 276 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere:
personer
Referansetid
Innvandrere:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for kommuner, fylker og hele landet hver for seg for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til verdensdeler og landgrupper vil summen derfor kunne avvike noe fra de faktiske tallene.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken