Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05184: Innvandrere, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1980 , 1986 ,

Valgt 1 av totalt 37

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for kommuner, fylker og hele landet hver for seg for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til verdensdeler og landgrupper vil summen derfor kunne avvike noe fra de faktiske tallene.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken