Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

12548: Norskfødte og utenlandsfødte i hele befolkningen, fordelt på tre generasjoner 2004 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringskategori i tre generasjoner

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Andel av befolkningen (prosent):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett- og totall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.

Brukerveiledning for statistikkbanken