Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
05183: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn 1970 - 2020
Sist endret
09.03.2020
Kontakt
Minja Tea Dzamarija, Statistisk sentralbyrå
+47 932 39 434
dza@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
personer
Referansetid
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 37 Valgte 1


Totalt 276 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter personer som har to utenlandsfødte foreldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for kommuner, fylker og hele landet hver for seg for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til verdensdeler og landgrupper vil summen derfor kunne avvike noe fra de faktiske tallene.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken