Banker og kredittforetak

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Balanse
07880: Finansforetak. Balanser (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
08691: Finansforetak. Balanser med spesifikasjoner i utenlandsk valuta (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09559: Finansforetak. Beholdning av aksjer og obligasjoner mv., etter utstedersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
08692: Finansforetak. Fordringer og gjeld overfor utlandet (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
08116: Finansforetak. Utlån, etter låntakernæring (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09560: Finansforetak. Utlån, etter låntakersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09563: Finansieringsselskap. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
10769: Banker. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09562: Kredittforetak. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09564: Statlige låneinstitutter. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
08104: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09565: Banker. Innskudd, etter innskytersektor (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
11003: Banker. Innskudd, etter innskytersektor og innskuddstype (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
08428: Norges Bank. Balanse (mill. kr) (2009M05 - 2017M03)
09468: Norges Bank SDDS-krav (mill. kr) (1997M05 - 2017M04)
Resultat
08113: Finansforetak. Kvartalsregnskap (mill. kr) (2009K2 - 2017K1)
Fylkesfordelte utlån og innskudd
10254: Banker. Innskudd, etter innskytersektor (mill. kr) (F) (2005 - 2015)
10259: Finansforetak. Utlån etter låntakersektor (mill. kr) (F) (2005 - 2015)
08698: Finansforetak. Utlån, etter låntakernæring (SN2007) (mill. kr) (F) (2009 - 2015)
08699: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (SN2007) (mill. kr) (F) (2009 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken