Banker og kredittforetak

Til toppen

08101: Utlån etter type og sektor, fra finansforetak (mill. kr) 2018M01 - 2021M07

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2018M01 , 2018M02 , 2018M03 ,

Valgt 1 av totalt 43

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totale utlån , Rammelån med pant i bolig , Rammelån med pant i næringseiendom ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi. Øvrige tabeller knyttet til banker og kredittforetak inneholder utlån fratrukket tapsnedskrivninger.