Banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08101: Utlån etter type og sektor, fra finansforetak (mill. kr) 2018M01 - 2022M06

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
Victoria Pålsson, Statistisk sentralbyrå
+47 479 07 922
11.08.2022 08:00
Utlån:
mill. kr
Utlån:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2018M01 , 2018M02 , 2018M03 ,

Valgt 1 av totalt 54

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totale utlån , Rammelån med pant i bolig , Rammelån med pant i næringseiendom ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merk at utlån i denne tabellen omfatter brutto balanseført verdi. Øvrige tabeller knyttet til banker og kredittforetak inneholder utlån fratrukket tapsnedskrivninger.