Banker og kredittforetak

09468: Norges Bank SDDS-krav (mill. kr) 1997M05 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

regnskapspost Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 277 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2020
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Måleenhet
Norges Bank SDDS-krav:
mill. kr
Referansetid
Norges Bank SDDS-krav:
Midten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken