Banker og kredittforetak

09564: Statlige låneinstitutter. Utlån, etter utlånstype og låntakersektor (mill. kr) (avslutta serie) 1996M01 - 2017M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utlånstype

Totalt 4 Valgte

Søk

låntakersektor

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 264 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.09.2018
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
ens@ssb.no

Måleenhet
Utlån:
mill. kr
Referansetid
Utlån:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilpassing til revidert institusjonell sektorgruppering medførte brudd i statistikken fra og med mars 2012. Se Institusjonell sektorgruppering 2012 - utdypende beskrivelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken