Banker og kredittforetak

08699: Banker. Innskudd, etter innskyternæring (SN2007) (mill. kr) (F) (avslutta serie) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.05.2018
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
ens@ssb.no

Måleenhet
Innskudd:
mill. kr
Referansetid
Innskudd:
Slutten av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innskudd fra alle næringer (00-99) inkluderer verdireguleringer som ikke er nærings- og/eller fylkesfordelt
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken