Banker og kredittforetak

11003: Banker. Innskudd, etter innskytersektor og innskuddstype (mill. kr) 1996M01 - 2019M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

innskuddstype

Totalt 15 Valgte

Søk

innskytersektor

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 284 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.10.2019
Kontakt
Marit Eline Sand, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 674
ari@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4382
ens@ssb.no

Måleenhet
Innskudd:
mill. kr
Referansetid
Innskudd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilpassing til revidert institusjonell sektorgruppering medførte brudd i statistikken fra og med mars 2012. Se Institusjonell sektorgruppering 2012. Institusjonell sektorgruppering 2012.
Fra og med april 2015 ble innskuddsinndelingen tilpasset ny definisjon av Pengemengden, det gir brudd i tidsseriene mellom mars og april 2015. Pengemengdestatistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken