Banker og kredittforetak

Til toppen

08691: Finansforetak. Balanser med spesifikasjoner i utenlandsk valuta (mill. kr) 2009M05 - 2021M07

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009M05 , 2009M06 , 2009M07 ,

Valgt 1 av totalt 147

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kontanter og fordringer på sentralbanker , Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner , Utlån til og fordringer på kunder ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000