Banker og kredittforetak

Til toppen
09565: Banker. Innskudd, etter innskytersektor (mill. kr) 1996M01 - 2020M07
Sist endret
04.09.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
ens@ssb.no

Victoria Pålsson, Statistisk sentralbyrå
+47 479 07 922
vcp@ssb.no

Måleenhet
Innskudd:
mill. kr
Referansetid
Innskudd:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
innskytersektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 295 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken